NAP-INFRA


                     

Pályázat száma: KTIA_NAP_13-2-2017-0015

MTA-TTK NAP-infrastruktúrális fejlesztése

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap finanszírozásával megvalósuló Nemzeti Agykutatási Program (KTIA_NAP_13) keretében elnyert támogatás célja a csecsemők korai nyelvfejlődésének kognitív idegtudományi előre jelzőinek kutatása mely során olyan EEG jellemzőket keresünk, amelyek előre jelzik a csecsemők beszédfejlődésének kvantitatív mutatóit. A kísérletek során folytonos beszédre és beszédhangok egyes kritikus kontrasztjai által kiváltott válaszok és az EEG-ből számított funkcionális agyi hálózatok topológiai és topográfiai jellemzőit használjuk fel a másfél éves korban felmért megértett szókincs, és a később felmért használt szókincs és nyelvtani szerkezetek mutatóinak előrejelzésére. A beszélők neurális és nyelvi illeszkedésének vizsgálata során két beszélő EEG-ből számított aktivitás mintázatai között keressük a szinkronizáció és a bejósolhatóság jegyeit a beszéd bejósolhatóságának függvényében, beleértve a beszélő-váltások, a nyelvi elakadások és a hibajavítás eseteit.

Az agyi hálózatok funkcionális konnektivitásának fMRI vizsgálata lehetővé teszi az emberi kognitív funkciók működési hatékonyságának meghatározását és kóros elváltozásainak jellemzését. A kutatások célja az agyi funkcionális konnektivitás pontosabb és robusztusabb mérésére alkalmas új fMRI adatgyűjtési és feldolgozási eljárások kidolgozása. Két specifikus célkitűzésünk: 1) a nagy tér-időbeli felbontást lehetővé tevő párhuzamos MRI képalkotásban alkalmazható új, jobb képminőséget eredményező képrekonstrukciós eljárások kidolgozása; 2) a csoportunk által kifejlesztett, az fMRI funkcionális konnektivitás pontosabb mérésére alkalmas új módszer (Meszlényi, 2017, Front Neurosci, 11, 75) továbbfejlesztése.

Az állatkísérletes kutatások célja hogy megismerjük a thalamokortikális hálózatok szerepét alvási ciklusokban és éber állapotban, soksejt elektrofiziológiai és optogenetikai módszerekkel. Ezek lehetővé teszik egy azonosított idegpálya szelektív vizsgálatát. A kortikális 6. rétegű sejtek thalamikus hatását az NTSR1-Cre, míg a thalamikus hálózatok érzelmi magatartásban betöltött szerepét a CR-Cre transzgénikus egértörzsekben vizsgáljuk.

 

Támogatás összege: 127.758.418 Ft

Időszak: 2017.01.01-2018.03.31.

Kedvezményezett: MTA Természettudományi Kutatóközpont