Új kutatócsoport létrehozása emberi őssejteket alkalmazó gyógyszervizsgálati platform kialakításához

Új kutatócsoport létrehozása emberi őssejteket alkalmazó gyógyszervizsgálati platform kialakításához az MTA –TTK Molekuláris Farmakológiai Intézetében

 

Projektazonosító:   KTIA-AIK-12-1-2012-0025

Pályázati kiírás:

     KTAI_AIK_12 – Nemzetközi együttműködéssel megvalósuló alap és ipari kutatási valamint Infokommunikációs technológiai fejlesztési projektek támogatása a közép-magyarországi régióban

A támogatást elnyerő intézet:

     MTA Természettudományi Kutatóközpont és MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodája

A projekt támogatási intenzitása: 100%

A projekt támogatása: 260.000.000Ft

A projekt időtartama:  2013.06.01. – 2015.05.31

Projekt céljainak rövid összefoglalása:

A pályázat célja a 2012-ben megalakult MTA Molekuláris Farmakológiai Intézetben egy hatékony új munkacsoport és kutató-fejlesztő platform létrehozása, amely az emberi őssejtek kutatásával és alkalmazásával nemzetközi színvonalú gyógyszervizsgálati bázist hoz létre. Az emberi őssejtek példátlan lehetőséget biztosítanak a gyógyszerfejlesztés területén, hiszen a gyógyszer-jelöltek hatékonysága és toxicitása egyébként nem hozzáférhető humán sejt- és szövet-tenyészetekben válik vizsgálhatóvá. A projekt célja az újonnan átadásra kerülő MTA-TTK épületben korszerű személyi és műszeres infrastruktúra létrehozása, amely alkalmas az emberi eredetű szöveti és pluripotens (embrionális, illetve indukált pluripotens) őssejtek eredményes tenyésztésére, differenciáltatására, pontos jellemzésére. A gyógyszerfejlesztést szolgáló, jól meghatározott protokollok alkalmazása és kidolgozása mellett a munkacsoport jelentős alapkutatási tevékenységet végez, amelyet a társpályázó az MTA TKI keretében alakult kutatócsoporttal együtt végez. A pályázattal létrejövő integrált tudásbázis, műszerpark, valamint a tervezett kutatóképzés nagyban hozzájárul a résztvevő intézmények és a kutatók pályázati képességének javításához, lehetőséget kínál, hogy a kutatócsoport tagjai nemzetközi pályázatokon eredményes szerepeljenek.
 
 
 

 

A 2. munkaszakasz (2013. 12. 01. – 2014. 05. 31.) főbb tudományos eredményei

 

Az eredményeket és tapasztalatokat a projekt 2. munkaszakaszának záró tudományos ülésén 2014. május 26-­án 15:00 – 16:30 között az MTA Természettudományi Kutatóközpont földszinti rendezvénytermében mutattuk be. Előadók voltak: Homolya László, Apáti Ágota, Hegedűs Tamás, Kudlik Gyöngyi, Szepesi Áron, Várady György és Bognár András

 

 

A 2. év (2014. 07. 01. – 2015. 06. 30.) főbb tudományos eredményei

 

Beszerzésre és beüzemelésre került a High Content Screening (HSC) készülék. Ezt a nagy áteresztőképességű, magas információtartalmú mikroszkópi mérésekre alkalmas, korszerű műszert az őssejtek kutatásra lehet használni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A HCS készülék ismertetése és a szakmai továbbképzés.

 

Válogatott tudományos közlemények az őssejtlaboratórium eredményeiből

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az eredményeket és tapasztalatokat a projekt utolsó munkaszakaszát záró tudományos ülésen 2015. május 27-­én az MTA Természettudományi Kutatóközpont előadótermében mutattuk be. Előadók voltak: Homolya László, Apáti Ágota, Hegedűs Tamás, Kudlik Gyöngyi, Német Katalin, Várady György, Hegyi Zoltán és Bognár András

 

Összefoglaló

  • Megalakítottuk az MTA TTK-ban a humán szöveti és pluripotens őssejtekkel foglalkozó munkacsoportokat.
  • Megteremtettük az őssejtes kutatómunkához szükséges  tárgyi és személyi feltételeket.
  • Az MTA TKI keretein belül létrehoztuk a bioinformatikai kutatócsoportot.
  • Kialakítottuk a projekt résztvevő felei között a megfelelő adat- és információforgalmat biztosító kommunikációs csatornákat, és rendszeres tájékoztatást és továbbképzést tartottunk a kutatás-menedzsment területén.

 

Kutatásaink során számos jelentős eredményt sikerült elérnünk az őssejtek jellemzésének és gyógyszerfejlesztésben történő felhasználásuk terén.

  • Vizsgáltuk az őssejtek ABC fehérjék mintázatát.
  • Pluripotens őssejtek szívizom irányú differenciációja során kidolgoztunk elsősorban pitvari sejteket létrehozó eljárást és optimalizáltuk a szívprogenitor sejtek tenyésztési körülményeit.
  • A humán pluripotens sejtekben jellemeztük a citoplazmatikus Ca2+ szintek változását.
  • Megállapítottuk, hogy a foggyökerek felszínéről izolálható sejtek mutatják a szöveti (mezenchymalis) őssejtek markereit.
  • Tanulmányoztuk az egerekből nyert makrofágok és mesenchymalis őssejtek kölcsönhatását, valamint a mikroglia sejtek és mesenchymalis őssejtek kölcsönhatását is.
  • A megalakított bioinformatikai csoport munkája nyomán megalkottuk a gyógyszerek metabolizmusáért felelős kemoimmunitási rendszert leíró modellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frissítve: 2015.09.24.