Vizkezelés

                         

Pályázati kiírás: KMR_12 – Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása a közép-magyarországi régióban

Projekt címe: Kommunális hulladéklerakók csurgalékvizének helyszíni kezelése, innovatív és újszerű vegyszermentesen, egyetlen eljárással a keletkezés helyén

Projekt időtartama: 2013.03.01. – 2015.02.28.

Konzorciumi tagok:

  • IC-Produkt Zrt (konzorciumvezető)
  • Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  • MTA Természettudományi Kutatóközpont

Projekt összköltsége: 427.162.051 Ft

Projekt támogatása: 327.493.045 Ft

Tartalmi összefoglaló: A kommunális hulladéklerakókban lejátszódó kémiai folyamatok és a csapadékvíz szennyvíz keletkezéséhez vezetnek. Ennek mennyisége és összetétele a lerakó tulajdonságaitól függ. Legnagyobb részét nyitott felszín esetében a lehulló csapadék hulladéktestbe szivárgó mennyisége adja, míg egy másik, kisebb része a biológiailag bontható szerves anyagok bomlásából származik. A csapadék átszivárog a hulladékrétegeken és közben elszennyeződik. A csurgalékvíz összetételében jelentős mennyiségű a szerves anyag, a nehézfémek, a nitrogénvegyületek és a vízkeménységet növelő sóképző összetevők. A csurgalékvíz magas és összetett szennyezőanyag-tartalma miatt nehezen tisztítható. A nagy környezeti kockázattal rendelkező folyadék gyűjtése, kezelése rendszeres feladatot és komoly nehézséget jelent a lerakók üzemeltetői számára. A csurgalékvíz kezelésére a legtöbb esetben a legolcsóbb megoldást, a víz visszalocsolását, elpárologtatását választják. A nyári periódusokban ez valamelyest alkalmazható, de az év többi részében a hulladékokból kioldott folyadék kémiailag igen aktívnak számít, így hosszabb távon károsíthatja a lerakó szigetelő rétegeit. Számos technológiai tisztítási mód ismert, de ezek adaptálása Magyarországon nagyon kevés esetben történik meg. Tapasztalatok alapján a kezelések egy- vagy több lépcsőben mehetnek végbe. Ilyenek a különböző fizikai, kémiai, aerób-biológiai, anaerób-biológiai és aerób/anaerób-biológiai folyamatokon alapuló megoldások. Ezek az eljárások sok esetben önállóan nem elegendőek a csurgalékvizek tisztítására, hanem ezek kombinációja, megfelelő sorrendbe kapcsolásával vezetnek eredményre. A pályázat a kommunális hulladéklerakók csurgalékvizének helyszíni kezelésére mutat be újszerű megoldást, amely alkalmazásával a keletkezés helyén, vegyszermentesen, egyetlen eljárással, költséghatékonyabban lehet a csurgalékvizekben található szennyezőanyagokat radikálisan csökkenteni. A pályázat eredménye egy prototípus berendezés és folyamatszabályozott rendszer lesz.

Közlemény