2. munkaszakasz

A 2. munkaszakasz (2013. 11. 01. – 2014. 04. 30.) eredményei


 NKFIA_kedv_infob_felső.pngInfrastrukturális eredmények

       1. Műszerbeszerzés

                  a. Tömegáramlás-szabályzó
                  b. Rotációs bepárló
                  c. Fotoelektron-sokszorozó
                  d. Lézerfej spekrofotométerhez
                  e. Őrlőberendezés
                  f. Dewar edény
                  g. Turbomolekuláris szivattyú

 

Főbb tudományos eredmények

Biomassza energiasűrűségének növelése cáljából hatféle hazai biomassza minta termomérlegben végzett hőkezelési kísérletei alapján megállapították, hogy a hőbomlás során a keletkező bomlástermékek felületre történő diffúziója meghatározó folyamat. A nagyobb szemcseméret nagyobb mennyiségű szenes termék kialakulásához vezet.

 

Levulinsavból (LA) konszekutív katalitikus hidrogénezési és dehidratálódási lépésekben, alkalmas katalitikus eljárással, γ-valerolaktont (GVL), illetve GVL köztiterméken keresztül ipari alapanyagok, például poliészter komponensként hasznosítható 1,4-pentándiol (1,4-PDO), illetve üzemanyagként és oldószerként használható 2-metil-tetrahidrofurán (2-MTHF) állítottak elő. A katalizátor megfelelő választásával irányítani tudják, hogy pentánsav vagy 1,4-pentándiol legyen az elsődleges termék a GVL hidrogénes gyűrűnyitásában.

 

Termodinamikai, hő- ill. gázáramlási modellszámítások alapján kiépítettek egy rádiófrekvenciás induktív kicsatolású termikus plazmaégő és reaktor valamint gáz mintavevő rendszert. 45 mikrométer alá őrölt cellulózminták a biomassza-elgázosítási kísérleteiben meghatároztuk a plazmaláng hőmérsékletét, és elemezték a bomlás során lejátszódó kémiai folyamatok mechanizmusát.

 

A gyorsáramlásos reakciókinetikai módszer alkalmazásával meghatározták a 2-metil-tetrahidrofurán (2MTHF) és az OH-gyök gázfázisú elemi reakciójának sebességi együtt­hatóját, melynek értéke szobahőmérsékleten k1(300 K, 2.6 mbar) = (1.18 ± 0.32) × 10–11 molekula–1 cm3 s–1. A nagy reakciósebességnek megfelelően a 2MTHF légköri lebomlása nagyon gyors, légköri felhalmozódásával nem kell számolni.

 

Elméleti kémiai módszerekkel megállapították, hogy a biomasszából keletkező oxigéntartalmú vegyületek közül a furfural és az 5-hidroximetil-furfural gyorsan reagál OH-gyökkel, aminek folytán a reakciónak nemcsak a biomassza üzemenyagként törtnő felhasználásában, hanem az élelmiszerek tárolás közben fellépő károsodásában is fontos szerepe van.

 

Üzemanyagcellákban használható katalizátorok vizsgálata során különlegesen nagy aktivitásnövekedést mutattak ki ónnal módosított TiO2 alapú fotokatalizátorok és Pt alkalmazásakor a metanol fotokatalitikus reformálási reakciójában, és a gyakorlatban felhasználható fotokatalizátor változatok kidolgozásához felderítették a jelenség okát.

 

Katalitikus célokra nemesfém nanorészecskéket tartalmazó poli(N-vinilimidazol)-l-politetrahidrofurán amfifil kotérhálós kompozit hibrid anyagokat állítottak elő, és felmérték a palládium és arany nanorészecskéket tartalmazó amfifil polimer kotérhálós kompozitok katalitikus alkalmazásainak lehetőségeit.

 

Szuperkondenzátor modelleket építettek kereskedelemben kapható szénszövetek felhasználásával, és meghatározták a cellák optimális méret-paramétereit és a szénszövetek biztonságos tárolási módját.

Tájékoztatási tevékenység

  • 2 ismeretterjesztő előadás a Lányok napja rendezvényen (2014.04.24)
  • 2 ismeretterjsztő előadás és demonstráció (TTK sátor, AKI bemutató: Tüzelőanyag-cellák és a megújuló energiák) a IV. Tudomány Fesztiválon (2014.04.24-25)
  • 2 előadás tudományos konferenciákon
  • 3 megjelent tudományos publikáció
  • a jelen honlap frissítése
  • munkaszakasz záró szimpózium, 2014. 04. 28.