Publikációs lista

Publikációs lista

db

Cím

Dokumentum típusa

Impakt

faktor

1.

1. részfeladat

Jakab E: Analytical techniques as a tool to understand the reaction mechanism, in: Recent Advances in Thermoanalytical Conversion of Biomass; Eds: A. Pandey; T. Bhaskar; M. Stöcker; R. Sukumaran (Elsevier); pp: 75-108, 2015

könyvfejezet

 

2.

1. részfeladat

Barta-Rajnai E, Czégény Zs, Sebestyén Z, May Z, Bozi J, Jakab E: Thermal decomposition of black locust and wheat straw under torrefaction, 8th International Symposium on Feedstock Recycling of Polymeric Materials, Proceedings, 2015. szeptember 7-10., Leoben (Austria)

proceedings

 

3.

1. részfeladat

Barta-Rajnai E, Sebestyén Z, Bozi J, Jakab E, Czégény Zs.: Thermal decomposition of biomass components under torrefaction, 8th International Symposium on Feedstock Recycling of Polymeric Materials 2015. szeptember 7-10, Leoben, Austria (szóbeli előadás)

előadás

 

4.

1. részfeladat

Barta-Rajnai E, Czégény Zs Sebestyén Z, Jakab E, Bozi J, Barta Zs.: Investigation of the enzymatic hydrolysis of torrefied biomass samples, 37th Symposium on Biotechnology for Fuels and Chemicals 2015 április 27-30, San Diego, CA, USA

poszter

 

5.

1. részfeladat

Sebestyén Zoltán: Biomassza anyagok jellemzése termikus analízis és analitikai pirolízis alkalmazásával; sikeres védés 2014-ben

PhD értekezés

 

6.

2. részfeladat

Biodízel üzemanyag előállítás heterogén ioncserélő gél katalizátorral

benyújtott találmányi bejelentés

 

7.

2. részfeladat

Biofűtőolaj előállítás heterogén ioncserélő katalizátorokkal

benyújtott találmányi bejelentés

 

8.

3. részfeladat

M.R. Mihályi, Gy. Novodárszki  and J. Valyon, Selective hydroconversion of biomass-derived levulinic acid to gamma-valerolactone, International Conference on Sustainable Energy and Environmental Protection, SEEP 2015, 11-14/08/2015 Glasgow, Scotland

tudományos előadás

és konferencia kiadvány

 

9.

3. részfeladat

Rosenbergerné Mihályi Magdolna, Lónyi Ferenc, Valyon József, Zeolitok és katalízis: szintézis, módosítás és reakciók, Magyar Kémiai Folyóirat, 121, 2-3. szám, 60-67.

tudományos cikk

 

10.

3. részfeladat

J. valyon, Gy. Novodárszki, M.R. Mihályi, Catalytic hydroconversion of levulinic acid to-gamma-valerolactone over Co/SiO2 catalysts, FP 1306 COST Action, 2nd Joint WG1 and WG2 meeting, Bucharest, Romania, 21-22 September, 2015

tudományos előadás

 

11.

3. részfeladat

J. Valyon, F. Lónyi, Gy. Novodárszki and E. Someus, Valorization of pyro-oil obtained from animal by-products. Proceedings of the 10th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment System, SDEWES2015.0896. 1-10 (2015)

tudományos előadás,

és konferencia kiadvány

 

12.

3. részfeladat

Gy. Onyestyák, Gy. Novodárszki, R. Barthos, Sz. Klébert, Á. Farkas Wellisch and A. Pilbáth, Alkylation of acetone with ethanol over multifunctional catalysts by borrowing hydrogen strategy, RSC Advances, 2015, 5, 99502-99509.

tudományos cikk

3.84

13.

3. részfeladat

Gy. Novodárszki,  M.R. Mihályi, J. Valyon, Biomasszából nyerhető oxigén és nitrogén tartalmú vegyületek heterogén katalitikus átalakítása, XXI. Nemzetközi Vegyészkonferencia,

2015. szeptember 23-27., Csíksomlyó, Románia

tudományos előadás

 

14.

3. részfeladat

Gyula Novodárszki, György Onyestyák, Ágnes Farkas Wellisch, Aranka Pilbáth, Catalytic alkylation of acetone with ethanol over Pd/carbon catalyst in flow-through system via borrowing hydrogen route, Acta Chimica Slovenica (benyújtva)

tudományos cikk

 

15.

 

3. részfeladat

Eljárás bio-üzemanyag előállítására

benyújtott találmányi bejelentés

 

16.

 

3. részfeladat

Valyon József, Heterogén katalízis a biomassza hasznosításában, MTA Katalízis Munkabizottság ülése, VEAB, Veszprém, 2015 okt. 14. 

munkabizottsági előadás

 

17.

3. részfeladat

Rosenbergerné Mihályi Magdolna, Novodárszki Gyula, Illés Ádám, Demeter Attila, Dóbé Sándor, Valyon József, Levulinsav heterogén konverziója SiO2 hordozós Co katalizátoron, 4. Környezetkémiai Szimpózium, Tata, 2015. Október 8-9

tudományos előadás

 

18.

3. részfeladat

Lónyi Ferenc, Katalitikusan aktív centrumok zeolitokban: szerkezet és aktivitás. DSc dolgozat (benyújtásra elkészítve)

DSc értekezés

 

19.

3. részfeladat

Badari Cecilia, Szerves nitrogénvegyületek katalitikus hidrodenitrogénezése (HDN) hordozós nikkel-foszfid katalizátorokon. Phd dolgozat (megvédve)

PhD értekezés

 

 

20.

5. részfeladat:

Farkas M., Illés Á., Gombos E., Zügner G.L., Béres M., Demeter A., Dóbé S., Második generációs bioüzemanyagok légkörkémiája: reakciókinetikai és fotokémiai kutatások, Magyar Kémiai Folyóirat, 121, 102–109 (2015).

tudományos cikk

 

0,664

21.

5. részfeladat

Farkas M., Illés Á., Zügner G.L. Szilágyi I., Décsiné Gombos E., Dóbé S., Második generációs bioüzemanyagok reakciókinetikai és fotokémiai kutatása, 1. MÉB Égéstudományi Konferencia, Budapest, ELTE, 2014. október 28, Konferencia kiadvány, ISBN szám: 978-963-12-1258-7, megjelent 2015 januárban.

konferencia proceedings (13 oldal)

 

22.

5. és 3. részfeladat:

Á. Illés, M. Farkas, E. Gombos, G.L. Zügner, Gy. Novodárszki, S. Dóbé, Kinetics of the Reaction of OH Radical with the Biofuel Molecule 2-Methyltetrahydrofuran, Proceedings of the 7th European Combustion Meeting, 2015, ISBN 978-963-12-1257-0

konferencia proceedings (6 oldal)

 

23.

5. részfeladat:

Dóbé S., Második generációs bioüzemanyagok légkörkémiája: reakciókinetikai és fotokémiai kutatások, az MTA Környezeti kémiai munkabizottságának ülése, MTA TTK, Budapest, 2015. február 11

 

tudományos előadás

 

24.

5. részfeladat:

X. Song, G.L. Zügner, M. Farkas, Á. Illés, D. Sarzyński, T. Rozgonyi, B. Wang, S. Dóbé, Experimental and Theoretical Study on the OH-reaction Kinetics and Photochemistry of Acetyl Fluoride (CH3C(O)F) an Atmospheric Degradation Intermediate of HFC-161 (C2H5F), J. Phys. Chem. A, 119, 7753–7765 (2015).                        

 

tudományos cikk

 

2.693

 

25.

5. részfeladat

Illés Á., A γ-valerolakton fotobomlásának vizsgálata impulzus-lézer fotolízissel, Környezettudományi Doktori Iskola 2014/2015 tanévi beszámoló, Budapest, 2015. május 28-29

tudományos előadás

 

26.

5. és 3. részfeladat:

Demeter A., Illés Á., Béres M., Dóbé S., Valyon J., Környezetkémiai indíttatású fotokémiai-kinetikai vizsgálatok, 4. Környezetkémiai Szimpózium, Tata, 2015. Október 8-9

tudományos előadás

 

27.

5. részfeladat

Demeter A., Illés Á., Béres M., Dóbé S., 5-hidroximetil-furfural fotoredukciója I., MTA Reakciókinetikai és Fotokémiai Munkabizottság őszi ülése, Mátrafüred, 2015. november 5-6.

 

tudományos előadás

 

28.

5. részfeladat:

Á. Illés, M. Farkas, G.L. Zügner, E. Gombos, S. Dóbé, Rate Coefficient for the reaction of OH radical with 2-Methyltetrahydrofuran, 1st  General Meeting of the SMARTCATs COST Action, Thessaloniki, Greece, August 26-28, 2015

 

poszter

 

29.

7. részfeladat

P. Szabó, G.  Lendvay, A Quasiclassical Trajectory Study of the Reaction of H Atoms with O2(1Δg) J. Phys. Chem. A. 119, 7180–7189 (2015)

tudományos cikk

2.693

30.

7.részfeladat

A. Busch, N. González-García, G. Lendvay, M. Olzmann, Thermal Decomposition of NCN: Shock-Tube Study, Quantum Chemical Calculations, and Master-Equation Modeling, J. Phys. Chem. A. 119, 7838–7846 (2015)  http://dx.doi.org/ 10.1021/acs.jpca.5b01347

tudományos cikk

2.693

31.

7. részfeladat

P. Szabó, G. Lendvay, A comparative study of the kinetics and dynamics of the reaction of H atoms with ground- state and excited O2, Proceedings of the European Combustion Meeting 2015, Budapest, Hungary

poszter és konferenciakiadvány

 

32.

7. részfeladat

A. Vikár, T. Nagy, G. Lendvay, Reduced dimensionality study of the reaction of methane with H atom, Proceedings of the European Combustion Meeting 2015, Budapest, Hungary

poszter és konferenciakiadvány

 

33.

7. részfeladat

Zs. Császár, G. Farkas, A. Bényei, G. Lendvay, I. Tóth and J. Bakos, Stereoselective coordination: a six-membered P,N-chelate tailored for asymmetric allylic alkylation,  J.C.S. Dalton Trans. 

tudományos cikk

4.197

34.

7. részfeladat

P. Szabó, G.  Lendvay, The Dynamics of Complex-Forming Bimolecular Reactions: a Comparative Theoretical Study of the Reactions of H atoms with O2(3Σg-) and O2(1Δg), J. Phys. Chem. A.

tudományos cikk

2.693

35.

7. részfeladat

Góger Szabolcs, Furfuralszármazékok alkoholokkal lejátszódó fotoredukciójának elméleti kémiai vizsgálata

TDK dolgozat

 

36.

7. részfeladat

Góger Szabolcs, Lendvay György, 5-hidroximetil-furfural fotoredukciója II. Elmélet, MTA Reakciókinetikai és Fotokémiai Munkabizottság őszi ülése, Mátrafüred, 2015. november 5-6.

 

munkabizottsági előadás

 

37.

7. részfeladat

Szabó Péter, Dynamical Studies of a Complex-forming Bimolecular Reaction, COST CM1401 1st General Meeting, Prague, 2015. május 25-29.

 

poszter

 

38.

7. részfeladat

G. Lendvay, Quasiclassical Studies of the Dynamics of Complex-forming Bimolecular Reactions, Theoretical Challenges in Small Molecule Dynamics, June 2-6, 2015, Dalian, China

konferencia előadás

 

39.

7. részfeladat

G. Lendvay, Dynamical Studies of CH3+HBr -> CH4 +Br, a Complex-Forming Bimolecular Reaction, XIIIth International Workshop on Quantum Reactive Scattering, Salamanca, Spain, 6-10 July 2015

konferencia előadás

 

40.

7. részfeladat

T.Nagy, A. Vikár, G. Lendvay, Oscillatory reaction cross sections caused by normal mode sampling, (J. Chem. Phys., közlés alatt)

tudományos cikk

 

41.

7. részfeladat

Szabó Péter, A H + O2 reakció dinamkájának tanulmányozása kváziklasszikus trajektória módszerrel (benyújtásra előkészítve)

PhD értekezés

 

42.

7. részfeladat

G. Lendvay, Theoretical Studies of a Complex-forming Bimolecular Reaction, COST CM1404 1st General Meeting, Thessaloniki, Greece, August 26-28, 2015.

konferencia előadás

 

43.

8. részfeladat

Dorottya Gubán, Irina Borbáth, Zoltán Pászti, István E. Sajó, Eszter Drotár, Mihály Hegedűs, András Tompos: Preparation and characterization of novel Ti0.7W0.3O2-C composite materials for Pt-based anode electrocatalysts with enhanced CO tolerance. Applied Catalysis B: Environmental 174 (2015) 455-470.

tudományos cikk

6,007 (2014)

44.

8. részfeladat

Dorottya Gubán, Zoltán Pászti, Irina Borbáth, István Bakos, Eszter Drotár, István E. Sajó, András Tompos: Design and preparation of CO tolerant anode electrocatalysts for PEM fuel cells. Periodica Polytechnica- Chemical Engineering (2015), DOI: 10.3311/PPch.8227, közlésre elfogadva.

 

tudományos cikk

0.296 (2014)

45.

8. részfeladat

Borbáth Irina, Pászti Zoltán, Gubán Dorottya, Vass Ádám, Tompos András: CO toleráns anódoldali elektrokatalizátorok fejlesztése PEM tüzelőanyag-cellákhoz. Magyar Kémiai Folyóirat 121 (2015) 80-88.

tudományos cikk

 

46.

8. részfeladat

Gubán Dorottya: CO-toleráns anódoldali elektrokatalizátorok előállítása polimer elektrolit membrános tüzelőanyag-elemekhez (benyújtva és elővédve)

 

PhD értekezés

 

47.

8. részfeladat

Gubán Dorottya, Borbáth Irina, Pászti Zoltán, Bálint Szabolcs, Németh Péter, Gajdos Gergely, Tompos András: Irányított felületi reakciók alkalmazása PEM tüzelőanyag-elemek CO- toleráns anódoldali elektrokatalizátorainak fejlesztéséhez. XXXVIII. Kémiai Előadói Napok, Szeged, 2015. október 26-28. Konferencia kiadvány, ISBN 978-963-9970-64-9, pp.129-133

 

proceeding (5 oldal) és előadás

 

48.

8. részfeladat

Vass Ádám, Pászti Zoltán, Tálas Emília, Bálint Szabolcs, Németh Péter, Tompos András: Ga2O3 katalizátorok szerkezeti átalakulása fotokatalitikus metanol reformálás alatt. XXXVIII. Kémiai Előadói Napok, Szeged, 2015. október 26-28. Konferencia kiadvány, ISBN 978-963-9970-64-9, pp.134-138.

proceeding (5 oldal) és előadás

 

49.

8. részfeladat

Dorottya Gubán, Zoltán Pászti, Irina Borbáth, István Bakos, Eszter Drotár, István E. Sajó, András Tompos: Design and preparation of CO tolerant anode electrocatalysts for PEM fuel cells.

 Műszaki Kémiai Napok 2015 -Conference of Chemical Engineering, Veszprém 2015 Anyagtudományi Napok, Veszprém, 2015. április 21-23.

konferencia előadás

 

50.

8. részfeladat

Ádám Vass, Zoltán Pászti, Szabolcs Bálint, Péter Németh, Gábor P. Szíjjártó, András Tompos, Emília Tálas: Structural evolution in Pt/Ga-Zn-oxynitride catalysts for photocatalytic reforming of methanol. Appl. Surf. Science APSUSC-D-15-08325 (2014)

folyóiratcikk

2,711

51.

9. részfeladat

Li ion conductivity in poly(poly(ethylene glycol) methacrylate)-polyisobutylene amphiphilic triblock copolymers and conetworks (közlés alatt)

folyóiratcikk

-

52.

9. részfeladat

Synthesis and characterization of novel PANI containing amphiphilic conetwork systems (közlés alatt)

folyóiratcikk

-

53.

9. részfeladat

Synthesis and Catalytic Activity of Gold Nanoparticles Embedded in Nanophasic PHEMA-l-PIB Amphiphilic Conetworks (közlés alatt)

folyóiratcikk

-

54.

9. részfeladat

Synthesis of poly(poly(ethylene glycol) methyl ether methacrylate)-l-polyisobutylene amphiphilic conetworks (közlés alatt)

folyóiratcikk

-

55.

9. részfeladat

Synthesis and characterization of amphiphilic conetworks synthesized by end-linking of PPEGMA-PIB triblock copolymers (közlés alatt)

folyóiratcikk

-

56.

9. részfeladat

Poly(N-vinylimidazole)-l-polyisobutylene conetworks: synthesis, characterization and swelling behavior (közlés alatt)

 

folyóiratcikk

-

57.

9. részfeladat

Synthesis and characterization of poly(N-vinylimidazole)-l-poly(propylene glycol) conetworks as molecularly forced blends with single glass transition temperatures (közlés alatt)

 

folyóiratcikk

-

58.

9. részfeladat

Varga Bence, ELTE Kémia BSc, Amfifil polimer kotérhálókon alapuló aranytartalmú nanohibridek

BSc diplomamunka

-

59.

9. részfeladat

Stumphauser, T.; Fodor, Cs.; Iván, B.: Poly(N-vinylimidazole) containing amphiphilic conetworks, International Symposium on Amphiphilic Polymers, Networks, Gels and Membrane, Budapest, 2015. augusztus 30. - szeptember 2.

konferencia előadás

 

60.

9. részfeladat

Varga, B.; Szabó, Á.; Thomann, R.; Iván, B.: Amphiphilic polymer conetworks containing gold nanoparticles, International Symposium on Amphiphilic Polymers, Networks, Gels and Membrane, Budapest, 2015. augusztus 30. - szeptember 2.

poszter

 

61.

10. részfeladat

Nyikos L., Felhősi I., Lendvayné Győrik G., Pajkossy T: Szuperkondenzátorok, MTA Elektrokémiai Munkabizottság és az MKE Fizikai-kémiai Szakosztály összevont ülés, 2015. október 26-27.

munkabizottsági előadás

 

62.

12. részfeladat

AKI Kíváncsi Kémikus Kutatótábor 2014 Krónika

ismeretterjesztő kiadvány (72 oldal)

 

63.

12. részfeladat

AKI Kíváncsi Kémikus Kutatótábor 2015 Krónika

ismeretterjesztő kiadvány (64 oldal)

 

64.

12. részfeladat

Perényi Domonkos, Szigetvári Barnabás: Óriásmolekulák – Széleskörű lehetőségek világa, Polimerek I. évfolyam, 2. szám 43-44 (2015)

ismeretterjesztő cikk

 

65.

12. részfeladat

Romsics Imre: Keményítő alapú polimerek, Polimerek I. évfolyam, 2. szám 44-46 (2015)

ismeretterjesztő cikk

 

66.

12. részfeladat

Csorba Benjámin: Rétegszilikát polimer nanokompozitok előállítása és jellemzése, Polimerek I. évfolyam, 2. szám 46-47 (2015)

ismeretterjesztő cikk

 

67.

12. részfeladat

Rediet Merra Tegegne: How does the solvent affect the absorption and emission spectra of different type of paints?

kézirat (ismeretterjesztő)

 

68.

12. részfeladat

Fehértói-Nagy Lili: Na-poliakrilát alapú szuperabszorbens polimerek vizsgálata

kézirat (ismeretterjesztő)

 

69.

12. részfeladat

Bencsik Blanka, Pánczél József: Gépkocsikban használt hidrogén

tüzelőanyag-cellák

kézirat (ismeretterjesztő)

 

70.

 

Sajtóközlemény: Biomasszából érték, Innotéka V. évfolyam, 35-39. oldal, 2015. október

http://www.innoteka.hu/cikk/biomasszabol_ertek.1231.html